GIAO BÓNG

CÁCH GIAO PHI DÀI CHÉO SÂN

 • Tên gọi khác: Giao bóng chạy tới.
 • Điểm rơi: dài chéo sân/ đường chéo.
 • Loại xoáy tạo ra: Xoáy Lên với Tốc độ nhanh làm đối thủ bất ngờ đỡ hỏng hoặc đỡ lỗi tạo tình huống dứt điểm.

—————————————————————————

CÁCH GIAO LẮC XOÁY NGANG (Từ Cơ bản đến Nâng cao)

 • Tên gọi khác: Qủa giao bóng con lắc
 • Điểm rơi: Khu vực giữa bàn.
 • Loại Xoáy tạo ra: Xoáy Ngang XUỐNG Cùng chiều kim đồng hồ đối với người thuận tay phải; và sẽ là Xoáy Ngang Ngược chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái.

—————————————————————————

CÁCH GIAO KÉO TRÁI DÀI, ĐƯỜNG THẲNG

 • Tên gọi khác: Giao bóng trái tay.
 • Điểm rơi: Dài Đường Thẳng/ Dài chữ i.
 • Loại Xoáy tạo ra: Xoáy Ngang XUỐNG ngược chiều kim đồng hồ đối với người thuận tay phải; và sẽ là Xoáy Ngang cùng chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái.
—————————————————————————

CÁCH GIAO KÉO TRÁI NGẮN, GIỮA BÁN

 • Tên gọi khác: Giao bóng trái tay.
 • Điểm rơi: Ngắn khu vực giữa bàn.
 • Loại Xoáy tạo ra: Xoáy Ngang XUỐNG ngược chiều kim đồng hồ đối với người thuận tay phải; và sẽ là Xoáy Ngang cùng chiều kim đồng hồ với người thuận tay trái.
—————————————————————————
preloader