GIẢI TRÍ

Backhand Chopblock

  • Loại Xoáy tạo ra: Xoáy Ngang XUỐNG cùng chiều kim đồng hồ nếu như được người thuận tay phải thực hiện, tương tự như quả giao LẮC XOÁY NGANG XUỐNG của tay phải

TÂNG BÓNG BẰNG ĐÁY CÁN VỢT

——————————–
preloader